نمایندگان صنایع آلومرول نوین

نمایندگان صنایع آلومرول نوین در شهرهای بزرگ ایران: تهران، اصفهان، مازندران، کرمانشاه و کرمان

تهران

پاسگاه نعمت اباد

"آقای مظاهر صادقـی"

۰۲۱-۵۵۸۲۰۳۲۳

۹۱۲۱۱۴۲۰۱۴

تهران، پاسگاه نعمت آباد، کیلومتر ۶ جاده ساوه ، خیابان سفالگری، جنب بانک ملت

تهران

آهن مکان

"محسن میرجانی"

۰۲۱-۵۵۴۴۵۲۳۷

۹۱۲۱۳۲۷۹۰۰

تهران، آهن مکان ، فاز دوم غربی

اصفهان

بلوار الشرفی اصفهانی

"محمد انصاری"

۰۳۱-۳۷۳۸۳۲۷۰

۹۱۳۳۱۴۶۹۸۴

اصفهان، بلوار آیت الله الشرفی اصفهانی، بعد از چهارراه صمدیه لباف، نبش خیابان ملت

مازندران

پاسگاه نعمت اباد

"اسماعیل قاسمی"

۰۱۱-۳۴۷۴۰۱۵-۱۹ / ۳۴۷۴۵۳۸۸

۹۱۱۲۱۰۸۱۰۰ - ۹۱۱۲۵۲۳۲۷۱

مازندران، ساری، نکا، روبروی شهرک عباس پور

کرمانشاه

آهن مکان

"وحید جعفری نیا"

۰۸۳-۳۸۱۶۲۲۴۰

۹۱۸۳۳۰۸۰

کرمانشاه، بلوار دولت آباد، پایین تر از بیمارستان فارابی

کرمان

بلوار الشرفی اصفهانی

"محمد حسین رستمی"

۰۳۴-۳۲۴۷۷۴۱۰ / ۳۲۴۵۸۰۶۱

۹۱۳۴۴۱۳۹۸۶

کرمان، بزرگراه امام رضا(ع) ، روبروی بلوار شیراز