نمایشگاه در و پنجره و صنایع وابسته

نمایشگاه در و پنجره و صنایع وابسته

حضور در نمایشگاه در و پنجره و صنایع وابسته تیرماه ۱۳۹۸
بازدید صنف آلومینیوم اصفهان

بازدید صنف آلومینیوم اصفهان

بازدید صنف آلومینیوم استان اصفهان از شرکت آلومرول نوین مهر ۱۳۹۸
بازدید از سایت شرکت صنایع آلومرول نوین

بازدید از سایت شرکت صنایع آلومرول نوین

به گزارش روابط عمومی صنایع آلومرول نوین ، روز چهارشنبه سوم بهمن ماه هیئتی متشکل از رئیس و اعضای هیئت…