کسب مقام سومی تیم فوتسال صنایع آلومرول نوین در مسابقات کارگری شهرستان اراک