ارزشهای سازماني

 

گروه " صنايع  آلومرول نوين"  در راستای تحقق اهداف و استراتژی های خود ، ارزشهای سازمانی را مبتنی بر خواسته های " مشتریان ، کارکنان و هموطنان گرامي" به شرح ذیل تعریف نموده و انتظار دارد با توجه و رعایت نمودن این ارزشها در مسیر استراتژی ها حرکت نمايد تا  اهداف اين مجموعه  محقق شوند.

كرامت انساني

اشتغال آفريني پويا

مشارکت در جهت هم افزایي
رعایت قوانین ، مقررات و استاندارد ها
مشتری مداری
شایسته محوري
دانش محوري و يادگيري سازماني و پرورش خلاقیت و نوآوری
تعهد سازماني
حمایت از تولیدات و خدمات داخلی
مسئولیت پذیری اجتماعی
تصمیم گیری بهینه بر مبنای واقعیت موجود

 

  

امروز : ۱۳۹۸/۰۲/۰۴
کالا قیمت روز
پروفیل 6063 خامتماس بگیرید
پروفیل 6063 آبکاریتماس بگیرید
پروفیل 6063 رنگیتماس بگیرید
بیلت آلومرولتماس بگیرید
کرکره تیغه 80تماس بگیرید
فولاد قطر 180تماس بگیرید
شمش آلیاژیتماس بگیرید