شمش و بيلت آلیاژی

اين شركت با در اختيار داشتن امكانات پيشرفته ذوب و ريخت و آلياژ سازي وآزمايشگاه مجهز متالورژی، امكان توليد انواع شمش ها وبيلت های آلومينيوم را در آلياژهای مختلف مطابق استانداردهای جهانی را دارد.

  • انواع بیلت های آلیاژی از قطر 6 الی 12 ایتچ در آلیاژهای مختلف

  • انواع شمش های آلیاژی و خالص