رفتن به محتوا

تقدیر از کارگران نمونه مناسبت روز کارگر

تقدیر از کارگران نمونه شرکت صنایع آلوم رول نوین و روان گداز پردیس، توسط جناب آقای حسینی مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان مرکزی و جناب آقای جمالی رئیس محترم تامین اجتماعی شعبه یک استان مرکزی به مناسبت روز کارگر

جدیدترین مقالات

جدیدترین اخبار