واحد تولید پروفیل‌های ترمال بریک

در این واحد  تولید  پروفیل‌های ترمال بریک که در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند، انجام می گردد. در این واحد، جای‌گذاری نوار پلی‌آمید در پروفیل‌های آلومینیومی و دوخت آن به صورت کاملا اتوماتیک انجام می‌شود. از نکات مهم تولید پروفیل‌های ترمال بریک، کیفیت نوار پلی‌آمید بکاررفته و نیز کیفیت فرایند دوخت پروفیل است، بگونه‌ای که نوار پلی‌آمید بطور صحیح و محکم در پروفیل آلومینیومی قرارگرفته و دوخت می شود، این موضوع به کمک استفاده از ماشین‌آلات مدرن مجهز و با کیفیت در این مجموعه میسر شده ‌است. کیفیت فرایند دوخت از طریق نمونه‌گیری مداوم از پروفیل‌های تولیدی و انجام آزمون در دستگاه‌های مخصوص از طریق اعمال فشار برشی بررسی و کنترل می‌گردد.

   علاوه‌بر آن، بمنظور حصول اطمینان از کیفیت نوار پلی آمید موردنیاز، این مجموعه نسبت به خرید دو خط اکستروژن این نوع نوار ها و قالب‌های مربوطه از یکی از تولیدکنندگان معتبر خارجی اقدام نموده و تولید آن در داخل مجموعه و با مرغوب ترین مواد اولیه انجام می گردد.