رفتن به محتوا

بازدید مدیر عامل بانک تجارت از شرکت صنایع آلومرول نوین و شرکت روان گداز پردیس

بازدید آقای دکتر اخلاقی مدیر عامل محترم بانک تجارت و هیئت همراه از شرکت صنایع آلومرول نوین و شرکت روان گداز پردیس، مورخ پنجشنبه ۱۰ شهریور ماه

 

 

جدیدترین مقالات

جدیدترین اخبار